به گزارش تبریزمدرن به نقل از تبریزمن، یک هیات اقتصادی ۳۶ نفری متشکل از سرمایه گذاران، بازرگانان و تجار شهر قونیه ترکیه که به کشورمان سفر کرده اند امروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز حضور یافته و با فعالان اقتصادی آذربایجانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.