etehad

 

مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارومیه، تفاوتی اساسی با فضای انتخابات در سایر نقاط کشور داشت. مردم این منطقه آرایی تاریخی را در صندوق های رای گیری انداختند و پیام واضح و روشنی را به فرصت طلبان معاند ارائه کردند.

به گزارش تبریزمدرن به نقل از تبریز من ، مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از جهات زیادی برای دو گروه و حزب سیاسی حاکم بر کشور، اصلاح طلب (حامی دولت) و اصولگرا (منتقد دولت)، از اهمیت و تاثیرگذاری برخوردار بود. چینش مجلس آینده و نتایج استراتژیکی که بر آینده کشور خواهد داشت، باعث شده بود تا هم مردم و هم مسئولین نگاه ویژه ای به این انتخابات داشته باشند.

مردم کشورمان نیز با موقعیت شناسی خوب همیشگی شان، در شهر های بزرگ و تاثیر گذار و اکثر سایر نقاط کشور، با انتخاب نمایندگان مناسب خواسته های واقعی شان را به رخ کشیده و بار دیگر مسیر آینده کشور را تعیین نمودند.

در این میان، انتخابات ارومیه حساسیت و استراتژی خاص خود را داشت که با حضور مردم هوشیار و متعصب منطقه، به بهترین حالت ممکن برگزار شده و دست فرصت طلبان و عناد ورزان را از تفرقه افکنی و ظلم کوتاه کرد.

ارومیه با بیش از ۳ هزار سال قدمت، همپا و همقدم با تبریز، همواره در طول تاریخ به عنوان شهری نمونه و پیشگام در  ایران مطرح بوده و همیشه تاریخ جزو آذربایجان محسوب شده است. آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه هیچگاه اجازه نداده که معاندان و دشمنان این سرزمین، دست از پا دراز کنند و این بار، این هوشیاری و موقعیت شناسی در انتخابات مهم مجلس تجلی یافت.

در حالی که این روزها شبکه های تلویزیونی بیگانه و افرادی با اهداف خاص و شوم در صدد تصرف قومیتی در ارومیه و سایر مناطق استان آذربایجان غربی می باشند و با تبلیغات و جریان سازی به فکر اختلاف افکنی میان هموطنان اقلیت کرد و اکثریت ترک در منطقه هستند، نتایج انتخابات مجلس، تمامی این نقشه ها را نقش بر آب کرد.

جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی در ارومیه بر خلاف سایر نقاط کشور، نه در جهت حمایت و انتقاد از دولت، بلکه در جهت حمایت از این اهداف شوم و تفرقه افکن هدف گذاری شده بود که در نهایت، مردم این بازی را بر هم زده و با برگزاری انتخاباتی فرا جناحی، گامی بلند در جهت حفظ وحدت جامعه برداشته و سیلی محکمی به صورت سران اکراد خارج از کشور زدند تا دیگر فکر و خیال های شوم را برای مردم ترک منطقه از ذهنشان خارج کنند.

شاید دانشگاه های تبریز و ارومیه و دیگر مناطق ترک با توجه به برخی سیاست ها مورد علاقه داشنجویان کرد واقع شده باشد، شاید زمین ها، خانه ها و مراکز بزرگ به اکراد واگذار شود و شاید افراد بانفوذی خواهان این تفرقه و اختلافات باشند، اما مردم آذربایجان به موقع و با هوشیاری نشان خواهند داد که ” توپراق دان پای اولماز”. مثل همین انتخابات که نشان دادند ارومیه سرزمین ابدی ترکهای آذربایجان بوده، هست و خواهد بود…