۱۶۳۵۶۸_۹۳۶

 

دکتر درستکار نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذربایجانشرقی گفت : عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام ره تبریز به مرز پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد رسید.

به گزارش تبریزمدرن، وی تصریح کرد : اکنون عملیات اجرایی با بیش از ۳۰% پیشرفت فیزیکی توسط پیمانکار پروژه شرکت سد روس سبز در مرحله اجرای زهکشهای زیر زمینی و تهیه و پخش و تسطیح مصالح است .

درستکار اظهار داشتن : همچنین مقدمات اجرای خطوط لوله سیستم هیتینگ بطول تقریبی ۳۵ کیلومتر و نیز تهیه لوله های آبیاری مکانیزه در حال انجام می باشد که پس از اجرای سیستم زهکش و پخش و تسطیح مصالح یاد شده بر اساس استاندارد های بین المللی و در قالب جداول استاندارد و پس از اجرای لایه Ds سیستم گرمایش از کف بر اساس استانداردهای روز دنیا که با در نظر گرفتن اقلیم صد ساله منطقه طراحی گردیده اجرا خواهد شد.

نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذربایجانشرقی در ادامه گفت : مراحل اجرایی تا مرحله آماده سازی برای پهن کردن چمن زیر نظر شرکت Rehau آلمان بوده و پیمانکار از نقطه نظرات مشاوران عالی شرکت مذکور در این پروژه استفاده می شود و در قسمت پایانی چمن مربوط به این پروژه با توجه به حمایتهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و اهمیت پروژه توسط پیمانکار از خارج کشور تهیه و برای اولین بار با توجه به استاندارد های جدید بین المللی در ایران اجرا خواهد شد

شایان ذکراست کلیه مراحل پیشرفت کار تحت نظارت دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان در حال انجام می باشد.