رقابتها از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه آغاز و جمعه ظهر با مراسم اختتامیه پایان خواهد یافت.