یادداشتی از موسی نیک نام؛

انتخاب کلانشهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ فرصت مغتنمی است برای معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و اکوتوریست شهر تبریز و آذربایجان و درنهایت گامی اساسی برای توسعه گردشگری کشورمان ایران.

 

به گزارش تبریزمدرن، واژۀ جهانی شدن (Globalization) از واژه هایی است که این روزها طنینش از هر جای جهان به گوش می رسد ولی با این همه هنوز توافق بر روی معنی آن صورت نگرفته است. از جهانی سازی، مک دونالیزه شدن، غربی شدن، دهکده های جهانی تا نابودی دولت ملت ها، معانی هست که برای جهانی شدن مطرح است. از جمله نظریات مطرح در این زمینه نظریه دیوید هاروی جغرافیدان، به عنوان فشردگی زمان-مکان می باشد.که این امر باعث کاهش زمان یا فاصله مکان های مختلف شده است که به تصوری به تحقق دهکده جهانی منجر شده است. رابرتسون جهانی شدن را مفهومی می داند که محصول فشردگی جهان و تشدید آگاهی جهانی است. فرآیندی است که وابستگی متقابل افزایش آگاهی مردم از کیفیت جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه در قرن بیست و یکم را به همراه داشته است.

جهانی شدن بیشتر از بعد اقتصادی آن مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که جهانی شدن در همۀ ابعاد زندگی انسانی از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شیوۀ زندگی را شامل می شود. به نظر می رسد می توان از دیالکتیک جهانی، محلی شدن سخن گفت به طوری که هر چیز جهانی، محلی است و هر چیز محلی جهانی.,

و این دیالکتیک تمامی ابعاد جهانی شدن را شامل می شود. به عنوان مثال همبرگر مک دونالد به عنوان یک فرآورده آمریکایی امروزه جهانی شده است و در اکثر کشورهای جهان می توانیم فروشگاه های مک دونالد را پیدا کنیم. و مثالی دیگر فرش تبریز که امروزه شهرتی جهانی را پیدا کرده است.

اینها می رساند که جهانی شدن، غربی شدن یا یکسان سازی جهان نیست برعکس امروزه جهان بیشتر تنوع پیدا کرده، به طوریکه در شهر نیویورک می توانید رستوران چینی، ژاپنی و ایرانی با غذاهای بومی این کشورها را پیدا کنید. با این تعریف از جهانی شدن که به سوی تنوع هر چه بیشتر فرهنگ ها و آگاهی بیشتر به جلو می رود اگر چنانچه بخواهیم جهانی شویم باید بومی شویم و به داشته های خودمان اهمیت بیشتری دهیم و مرعوب سایر فرهنگ ها و تولیداتشان نشویم.

حال اگر به تبریز ۲۰۱۸ بپردازیم این واژه خودش هم جهانی و هم محلی است. انتخاب آن به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی امری جهانی هست چرا که مختص به کشور ما نیست وخود امر گردشگری بین المللی و به وجود آمدن آن حاصل جهانی شدن است. و از طرفی دیگر بومی است چرا که این انتخاب به خاطر جاذبه های کاملا تاریخی و بومی منحصر به فرد تبریز بوده که این انتخاب صورت گرفته است.

تبریز ۲۰۱۸ شروعی است برای جهانی شدن در همه ابعاد آن، که در صورت محقق شدن آن باعث معرفی بیشتر تبریز، آذربایجان و در نهایت کشور عزیزیمان ایران به جهانیان خواهد شد.تحقق این امر منوط هست به بومی و محلی بودن و اهمیت دادن به همۀ داشته های بومی و اصیل شهر و منطقه مان.

اقداماتی که از طرف سازمان ها، نهاد و ارگان ها در این زمینه انجام می شود به نوعی نشان دهندۀ انتخاب اشتباه در این زمینه می باشد. چرا که اگر گردشگر خارجی به دنبال دیدن المان های مدرن باشد شهر دوبی و سایر شهرهای مدرن غربی و آسیای جنوب شرقی بیشترین و بهترین  امکانات را دارد. پس بایستی به نقاط قوتی که در شهرمان وجود دارد بیشتر بپردازیم . سابقه تاریخی تبریز تا بناهای تاریخی مدرن در جهان مانند بازار سرپوشیده تبریز تا فرهنگ های بومی اصیل شهر و صنایع دستی بی نظیر منطقه مان.

۲۰۱۸ می تواند شروعی برای جهانی شدن صنایع دستی بومی شهر و منطقه مان باشد.چنانچه با سرمایه گذاری روی این صنایع هم باعث معرفی جهانی این صنایع شویم و با پیدا کردن بازار برای این کالاها قدمی در رفع بیکاری و کم کاری شاغلان این حرفه ها شویم و با جذب ارز خارجی رونق را به اقتصاد شهر تبریز و منطقه آذربایجان برگردانیم.

در نهایت می توان نتیجه گرفت تبریز ۲۰۱۸ فرصت بسیار خوبی برای شهرمان تبریز، و کشورمان ایران می باشد و چنانچه این را آغازی برای توسعه گردشگری در نظر بگیریم و روی داشته های بومی و محلی و تاریخی خودمان تکیه کنیم قدم محکمی برخواهیم داشت برای جهانی شدن گردشگری کشورمان که می تواند کشور را از در آمدهای نفتی بی نیاز کند.