طبق گفتگوئی که با مدیر پروژه داشتیم  ایشان از طراحی منحصربفرد مرکز همایش های خاوران خبر داده و اعلام کردند : با عنایت به لزوم توجه ویژه  به ظرافت های معماری داخلی ، در مرکز همایش های بین المللی تبریز از گروه معماری مجرب برای طراحی داخلی و دکوراسیون این مجموعه استفاده شده است که باعث خواهد شد این مجموعه در نوع خود در کشور بی نظیر باشد

شایان ذکر است در گزارش بعدی به انعکاس پیشرفت پروژه مرکز همایش های بین المللی تبریز خواهیم پرداخت.