جوابیه ای به انتقادات نمایندگان پیرامون حاشیه نشینی: رویکردهای دولت در حوزه حاشیه نشینی تغییر کرده است / ایجاد ردیف ویژه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تبریز در دست اقدام است

در پی درج خبری با عنوان انتقاد دو تن از نمایندگان استان در خصوص اقدامات دولت برای حاشیه نشینی، روابط عمومی اداره کل شهرسازی آذربایجان شرقی جوابیه ای به شرح زیر به تحریریه تبریزبیدار ارسال کرده است.

به گزارش تبریزمدرن ، در پی درج خبری با عنوان انتقاد دو تن از نمایندگان استان در خصوص اقدامات دولت برای حاشیه نشینی، دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان جوابیه ای به شرح زیر به تحریریه تبریزبیدار ارسال کرده است:

در روزهای اخیر مطلبی درخصوص عملکرد دولت و استان در بحث سکونتگاههای غیر رسمی در برخی سایتها چاپ شده و دولت را به بی برنامه گی و عملکرد ضعیف در این زمینه متهم کرده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار مردم شریف استان می رساند که در دولت یازدهم، نتیجه تحلیل و آسیب شناسی سیاستها، برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه بافتهای ناکارآمد و مسئله دار شهری منجر به تغییر رویکرد کمی، اقتدار گرا و تمرکز گرا به رویکرد شهرنگر، همه جانبه نگر و محله محور بوده که تحت عنوان سیاست بازآفرینی پایدار شهری تعریف شده است.

در حقیقت بازآفرینی پایدار شهری دربرگیرنده نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد شهرها در جهت پاسخگویی به چالشهای برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است به گونه ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار اقتصادی، اجتماعی،کالبدی و محیطی منجر می شود. بازآفرینی پایدار شهری با تاکید بر رویکرد توامان اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی به تبیین نقش دولت به عنوان سیاست گذار و تسهیل گر و ناظر، مدیریت شهری به عنوان برنامه ریز عملیاتی و مدیریت اجرا و بخش خصوصی به عنوان مجری با تاکید بر مشارکت همه جانبه کلیه دستگاهها در یک نظام هماهنگ و نقش آفرینی ساکنان به عنوان اصلی ترین و کلیدی ترین رکن این فرآیند پرداخته است. این رویکرد بازآفرینی پایدار شهری در نهایت منجر به تدوین سندی جامع در مواجه با مسائل و مشکلات بافتهای ناکارآمد شهری مشتمل بر راهبردها، سیاستها و راهکارهای عملی بوده که تحت عنوان سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در تاریخ ۱۶/۶/۹۳ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

این سند و مصوبه الحاقیه مربوطه که در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران رسیده است در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی تهیه و تصویب شده است.

جهت اجرایی کردن اهداف این سند و الحاقیه مربوطه، ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و در زیرمجموعه این ستادها،  کارگروههای ارتقاء وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت، کارگروه ارتقاء اموراقتصادی، مشارکتهای مردمی و تسهیلات و کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری بر اساس آیین نامه های نحوه فعالیت مربوطه ابلاغی، پیش بینی شده و تشکیل یافته اند.

برنامه های وزارت راه و شهرسازی در مقیاس ملی مشتمل بر شناسایی محدوده ها در ۵۴۴ شهر و حدود ۲۷۰۰ محله است که شامل ۱۶۸ شهر دارای بافت تاریخی، ۴۹۵ شهر دارای بافت فرسوده میانه و ناکارآمد و ۹۱ شهر دارای سکونتگاههای غیررسمی در کشور می باشد.

هدف از شناسایی این شهرها و محله ها اجرای طرح های بازآفرینی پایدار شهری است بطوریکه بر اساس بند ۷ مصوبه الحاقیه سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مقرر گردیده است در طی دو برنامه پنج ساله ششم و هفتم توسعه، به منظور ارتقای شاخصهای کیفیت محدوده ها و محلات هدف از طریق برنامه های بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیر ساخت ها با رویکرد محله محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری سالانه حداقل ۲۷۰ محله از بافت های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه ای ساماندهی گردد به نحوی که سرانه های محدوده ها و محله های مذکور طی ده سال به متوسط شاخص های همان شهر ارتقا یابند.

با عنایت به سیاستها و راهبردهای مندرج در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تاکید بر همکاریهای بین بخشی و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی در سطوح ملی، استانی و محلی در این سند و با عنایت به اینکه رفع مشکلات در بافت های ناکارآمد شهری به تنهایی توسط دولت امکان پذیر نیست، سازمانهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه و آستانهای متبرکه ملزم به همکاری و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و تصرفات غیرمجاز در بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با تصویب ستاد ملی طی برنامه ششم توسعه شده اند.

همچنین از طریق مجلس شورای اسلامی نیز پیگیرهای لازم به منظور تشکیل فراکسیون ویژه توانمندسازی و بازآفرینی محلات هدف و ایجاد ردیف ویژه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کلانشهرهای کشور از جمله تبریز در دست اقدام است. ضمنا موافقتنامه ردیف اعتباری “ساماندهی حاشیه شهرها” با سازمان برنامه و بودجه کشور در حال طی مراحل مبادله می باشد که امسال برای این ردیف مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در راستای این رویکرد دولت محترم عملکرد این استان بشرح ذیل ارائه می گردد:

مجموع مساحت سکونتگاههای غیررسمی شناسایی شده استان حدود ۳۵۶۴ هکتار معادل ۷ درصد شناسایی شده کشور بوده که حدود ۵۰۹۶۹۴ هزار نفر معادل ۸ درصد جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی شناسایی شده کشور) ساکن این مناطق می باشند که از این نظر ششمین استان در سطح کشور می باشد. حدود ۴۰۰ هزار نفر از این جمعیت در مساحتی بالغ بر  ۲۰۰۰ هکتار در ۱۸ محله در کلانشهر تبریز سکونت دارند.

اقدامات انجام یافته در سکونتگاههای غیررسمی استان در دوره دولت یازدهم در پنج بخش بشرح ذیل می باشد:

عملکرد ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان و شهرستانها و کارگروههای زیرمجموعه:

استان آذربایجان شرقی نسبت به فعالسازی ستادهای استانی و شهرستانی و همه کارگروههای تخصصی زیرمجموعه (کارگروه ارتقاء وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت، کارگروه ارتقاء امور اقتصادی، مشارکتهای مردمی و تسهیلات وکارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری) اقدام کرده و از این لحاظ در سطح کشور جزو استانهای پیشرو می باشد به نحوی که چهارمین جلسه ستاد ملی در شهریور ماه سال ۹۴ درخصوص عملکرد و مسائل مربوط به بافت های ناکارآمد شهری این استان اختصاص داشته است. مجموع تعداد جلسات تشکیل شده ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان و شهرستانها وکارگروههای تخصصی زیرمجموعه از شهریور سال ۹۴ تا کنون حدود ۳۹ جلسه می باشد که چهار جلسه آن مربوط به ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان می باشد.

 • مطالعات:

طرح های مطالعات سکونتگاههای غیررسمی شهرهای مراغه، مرند، میانه و بناب تهیه و به تصویب ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستانهای مذکور و استانی رسیده است و موافقتنامه های مربوطه مبادله گردیده اند و طرح های مطالعاتسکونتگاههایغیررسمیشهرهای اهر و سراب نیز در دست تهیه می باشند.

 • اجراء :

پروژه های اجرایی بهسازی و آسفالت معابر محله مین آخور مرند، بهسازی و آسفالت معابر محله پهرآباد مراغه، احداث خانه محله و کتابخانه محله دیزج جنوبی بناب، احداث مرکز فوریت های پزشکی محله علی آباد مرند از محل اعتبارات ملی  برای سکونتگاههای غیر رسمی در سطح استان در دست اجرا می باشد و پروژه  احداث مدرسه ابتدائی دخترانه محله علی آباد نیز در مرحله بررسی نقشه و برآورد به منظور برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجریی از همان محل اعتباری می باشد. مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژه های فوق الذکر بیش از چهل و یک میلیارد ریال می باشد.

دراجرای مصوبه هیات محترم وزیران مورخ ۱۴/۰۹/۸۷ موضوع طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی تبریز که تا سال ۹۲ بلاتکلیف مانده بود، در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ تفاهمنامه همکاری مشترک درخصوص ساماندهی بافت حاشیه ای و سکونتگاههای غیر رسمی تبریز فیمابین استانداری، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری تبریز و کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن ایران منعقد گردید در همین راستا و به منظور جابجایی ۳۰۰۰ خانوار ساکن در محدوده ۴۸ هکتاری مناطق پرخطر و لرزه خیز واقع در ضلع جنوبی اتوبان پاسداران کلانشهر تبریز تا کنون حدود ۴ هکتار زمین خالص مسکونی در شهرکهای ارم و اندیشه تبریز برای شروع کار از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان تحویل شهرداری تبریز شده که احداث ۱۷۱ واحد در شهرک ارم به اتمام رسیده و در مهرماه سالجاری افتتاح شده و در مرحله تحویل می باشند.

عملیات ساخت ۶۰۰ واحد نیز در شهرک اندیشه تبریز شروع شده و طراحی حدود ۴۰۰ واحد دیگر نیز در شهرک ارم آغاز شده است. با تصویب ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان در مورخه ۰۵/۱۰/۹۵ حدود ۱۶۰۰۰ متر مربع زمین دیگر نیز برای این امر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان به شهرداری تبریز تحویل داده خواهد شد. جابجایی این سکونتگاههای غیررسمی پرخطر و لرزه خیز به مکانهای امن براساس اصول حاکم بر سند جابجایی که زیر نظر ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان صورت می گیرد در سطح کشور بی نظیر است.

همچنین پروژه های خدمات روبنایی متعددی از جمله احداث سه مدرسه و بهسازی و آسفالت معابر محلات سکونتگاههای غیر رسمی اولویت دار استان در شهرهای تبریز، مراغه، بناب و میانه با اعتبار ۷۷۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی مربوط به ساماندهی حاشیه شهرها تعریف گردیده است که به محض تخصیص اعتبار، مناقصات پروژه های مذکور توسط اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار خواهد گردید.

ضمنا پروژه های خانه سلامت ارم، مجموعه فرهنگی-ورزشی چند منظوره شهربانو، بازارچه تجاری و خدماتی میدان انقلاب، آسفالت، لکه گیری، احداث کانیو، احداث پله، جدول گذاری، مناسب سازی محیط، احداث پد بالگرد ستاد بحران، احداث ایستگاه آتشنشانی شماره ۲۰، بهسازی و ساماندهی آرامستان ستارخان، احداث ساختمان برای جابجایی حاشیه نشینان مناطق پر خطر (ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشین)، آزادسازی بافت حاشیه نشین اسدگلی، تملک بافت حاشیه نشین اسدگلی جهت احداث ساختمان برای اسکان و جابجایی سکونتگاههای غیر رسمی پر خطر، احداث فرهنگسرا، مسیرگشایی مسیر علی بقال، مسیرگشایی مسیر لیلابی به کوثر (امتداد شهید جودی)، مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب (انقلاب به یوسف آباد)، مسیرگشایی حسن بزاز (انشعابی لیلابی به کوثر شرقی) و مسیرگشایی مسیر وحدت به ایده لو از جمله پروژه های اجرا شده توسط شهرداریهای مناطق در سکونتگاههای غیررسمی تبریز می باشند.

سایر دستگاههای اجرایی استان و شهرداریهای تابعه استان نیز فعالیتهای چشمگیری در جهت ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی استان انجام داده اند.

 • آموزش:

در شهرهای تبریز، مراغه، مرند، میانه، بناب، اهر و سراب دوره های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی و دانش مدیران و ساکنان محلات حاشیه نشین درخصوص موضوع بافتهای ناکارآمد شهری و مسائل و مشکلات آنها برگزار گردیده است.

تسهیلات:

از سال ۱۳۹۳ جهت نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری تعداد ۷۰۸۰ واحد تسهیلات احداث مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعدا ۴۳۳۶ واحد منجر به عقد قرارداد شده است. در خصوص جذب سهمیه تسهیلات بافت های ناکارآمد شهری و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل در سالهای اخیر استان عملکرد بسیار خوبی داشته است بطوریکه استان درخصوص معرفی متقاضیان اخذ تسهیلات به بانکها به روز است.

در نهایت به اطلاع مردم عزیز و شریف استان می رساند علاوه بر اینکه تمامی قوا و نهادهای دولتی و غیردولتی برای حل معضلات و مسائل بافت های ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیر رسمی در سطح ملی و استانی بسیج شده اند، ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان به منظور تحقق مشارکت مردم، همه سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور، خیرین مسکن ساز و مدرسه ساز و … را جهت عمل به فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی درخصوص حل معظلات و مسائل مربوط به مناطق حاشیه نشین در سطح استان به همکاری دعوت می کند.

2
3

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۴ پاسخ

 1. vatan گفت:

  نمایندگان مجلس باید پیگیر اختصاص بودجه اختصاصی به حاشیه نشینای تبریز باشن …..
  آستان قدس مشهد هم اون همه درآمد داره و ثروتمندترین نهاد کشوره ,, باید کمی از ثروت آستان قدس به حاشیه نشینای تبریز کمک بشه ……. اگه امام رضا برای همه مردمه ,, پولهای امام رضا هم باید برای همه مردم خرج بشه .

  6

  1
  • ناشناس گفت:

   کل حاشیه نشینهای تبریز نصف حاشیه نشین های مشهد هم نیست، مشهد وضعش از بقیه ی شهرها خیلی خراب تره. تبریز حدود نیم میلیون نفر حاشیه نشین داره و مشهد یک میلیون.

   1

   1
 2. فرزام گفت:

  کل بودجه ۷٫۷ تومن؟به ریال و میلیون نوشتن زیاد بنظر بیاد. ۷۷۰۰میلیون ریال. عجب بودجه ملیی..

  2

  0
 3. سجاد گفت:

  اقاپویا از پارک ابی خاوران و هلیا چه خبر؟کی افتتحاح میشن؟

  0

  1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo