برچسب: البسه محلی،نمادهایی، در،فرهنگ، آذربایجان، که، نیازمند، به روز،رسانی اند، رخت، فراموشی، بر، تن، لباس های ،بومی

۶

البسه محلی؛نمادهایی درفرهنگ آذربایجان که نیازمند به روزرسانی اند رخت فراموشی بر تن لباس های بومی

 لباس های محلی آذربایجان شرقی در حالی به دست فراموشی سپرده می شوند که یکی از نمادهای فرهنگی منطقه بوده و حتی می توانند به عنوان یکی از ظرفیت های ویژه گردشگری مورد توجه...