برچسب: برج،درخت،تبریز،کاریکاتور،مدرن

۰

کاریکاتور برج و درخت

با توسعه ناهمگون شهرها، بسیاری از فضاهای سبز شهری و درختان قافیه را به ساختمان های بلند باختند و برج ها جای درختان را گرفتند. طرح از : فرهاد رحیم قراملکی/ آذرقلم