برچسب: جلسه کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد؛ تصمیم گیری، نهایی، درباره، پروژه، سرمایه گذاری، پارک، بزرگ، به، صحن، شورا، ارجا ،داده شد