برچسب: زیباترین،مدرنترین،بزرگترین،بهترین،وسیعترین

۳۸

میدان شهید فهمیده در انتظار تحولی عظیم/منطقه فهمیده به اروپای ایران تبدیل میشود

مروری بر پروژه های اطراف میدان شهید فهمیده مروری بر پروژه های اطراف میدان فهمیده و تحولی عظیم که در انتظار این نقطه شهر است      تبریزمدرن:چند سالی است که طرح احداث چندین مجتمع مدرن...