برچسب: ساخت‌و‌سازهای ،آشفته، اقتصاد،تک‌بُعدی،نگرش، اقتصادی،شهرداری‌،درآمد،پایدار

۰

نماینده شهرداران کشور: ساخت‌و‌سازهای آشفته، نتیجه عادت شهرداری‌ها به اقتصاد تک‌بُعدی است / نگرش اقتصادی شهرداری‌ها باید معطوف درآمدهای پایدار شود  

نماینده شهرداران کشور بر لزوم ارایه راهکارهای عملی حرکت شهرداری‌ها به سمت  درآمدهای پایدار و مستمر تاکید کرد و گفت: نگرش اقتصادی شهرداری‌ها باید با رهایی از تراکم‌فروشی و عبور از درآمدهای ساخت و‌ساز،...