برچسب: سیستم حمل‌ و نقل

۵

چشم انداز سیستم حمل‌ و نقل قطر برای میزبانی جام‌ جهانی ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲ دولت قطر میزبان جام‌جهانی خواهد‌بود و در سال ۲۰۲۱ جام کنفدراسیون‌ها را میزبانی خواهد‌کرد. این کشور، از قبل یک مسیر توسعه اقتصادی و زیر‌ساختی از جمله چند پروژه عظیم شامل یک...