برچسب: عملیات، تعویض، چمن ،استادیوم، یادگار امام ، تبریز، مرز ،پیشرفت ،فیزیکی،درصد

۱

عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام ره تبریز به مرز پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد رسید

    دکتر درستکار نماینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذربایجانشرقی گفت : عملیات تعویض چمن استادیوم یادگار امام ره تبریز به مرز پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد رسید. به گزارش تبریزمدرن، وی...